Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1180236 TOREKO-Tomáš Ščepko M.R. Štefánika 582, 91622 Podolie, SK 32784571 Koža odevná 8458.81 8458.81 O/2018-167 13.2.2018 12.03.2018
1180239 SLOVENSKÁ POŠTA a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 Pošt.úverované 1096.15 1096.15 Ú- 397/2008 13.2.2018 12.03.2018
1180216 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Tlačoviny 1840.22 2208.26 O/2018-93;Z-977/GR/2015;O 12.2.2018 22.03.2018
1180231 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK 35891866 Tonery 124.8 124.8 O/2018-2017;Z-874/GR/2014 12.2.2018 22.03.2018
1180215 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Bull.Hedda Gablerová 1100.25 1320.3 O/2018-113;Z-977/GR/2015 12.2.2018 22.03.2018
1180230 ENGIE Services a,s, Jarošová 1, 83103 Bratislava, SK 35966289 Ostatné služby Engie 1/18 45890.2 45890.2 Z-1067/EaTPÚ/2017 12.2.2018 22.03.2018
1180224 IMAO electric,s.r.o. Mládežnícka 108, 01701 Považská Bystrica, SK 44007841 Káble 1650 1650 Z20183730_Z 12.2.2018 22.03.2018
1180229 ENGIE Services a,s, Jarošová 1, 83103 Bratislava, SK 35966289 Požiar.asist.služby 6978.82 6978.82 Z-1067/EaTPÚ/ 12.2.2018 22.03.2018
1180213 HIČÁROVÁ Tatiana,M.A. Klemensova 15, 81109 Bratislava, SK 34999329 Tlmočenie 270 270 O/2018-124 12.2.2018 12.03.2018
1180221 Tracon Slovakia s.r.o. Rozmarínová 10, 94505 Komárno, SK 34140603 Baletizolové pásky 3057.43 3057.43 O/2018-169 12.2.2018 12.03.2018
1180222 HotSky s.r.o. Kpt.Jána Raša 3147/21, 84101 Bratislava, SK 47969482 Um.účink.Sadko 26.1. 4600 4600 Z-114/O/2017 12.2.2018 12.03.2018
1180223 HotSky s.r.o. Kpt.Jána Raša 3147/21, 84101 Bratislava, SK 47969482 Um.účink.Sadko 28.1. 1700 1700 Z-1194/O/2017 12.2.2018 12.03.2018
1180217 ALD Automotive Slovakia s.r.o. Panónska cesta 47, 85104 Bratislava, SK 47977329 Nájom mot.voz.2/18 1638 1638 Z-185/CM/2017 12.2.2018 12.03.2018
1180212 GO travel Slovakia,s.r.o. Moskovská 15, 81108 Bratislava, SK 31380123 Slepneva,let.2.-5.3. 223 223 O/2018-191 12.2.2018 12.03.2018
1180220 GO travel Slovakia,s.r.o. Moskovská 15, 81108 Bratislava, SK 31380123 Novinkova,let.12.-16.3. 176 176 O/2018-201 12.2.2018 12.03.2018
1180225 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB parkov. 56.4 56.4 Z-1254/TPÚ/2013 12.2.2018 12.03.2018
1180226 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB 134.93 134.93 Z-250/GR/2008 12.2.2018 12.03.2018
1180227 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody UDD 721.06 721.06 Z-250/GR/2008 12.2.2018 12.03.2018
1180228 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu HB 9165.17 9165.17 Z-1065/ EaTPÚ/2017 12.2.2018 12.03.2018
1180214 RENOST s.r.o. Sv.Anny 126/30, 03401 Ružomberok, SK 36380784 Kolesá 399.11 399.11 O/2018-132 12.2.2018 12.03.2018
1180218 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Zaytseva,Pikalova,ubyt.13.-15.1. 290.24 290.24 O/2017-1593,O/2018-040 12.2.2018 12.03.2018
1180219 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Ubytov.Izraelské divadlo 2313 2313 O/2017-1527 12.2.2018 12.03.2018
1180232 CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 Dávkovač mydlo.peny 306 306 O/2018-186 12.2.2018 12.03.2018
1180184 News and Media Holding a.s. Einsteinova 25, 85101 Bratislava, SK 47256281 Inzerát 215 258 O/2018-107;Z216/CM/2018 9.2.2018 03.05.2018
1180208 Mgr.Blanka Mongu Medveďovej 9, 85104 Bratislava, SK 36908029 Prekladateľské služby 430.5 430.5 O/2018-183;Z-93/CM/2018 9.2.2018 22.03.2018

Pages