Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1172684 AKONTIS,s.r.o. Klokočova 41, 85101 Bratislava, SK 46907203 Smútočný veniec 160 160 ;Z-037/GR/2015;O/2017-157 18.1.2018 05.02.2018
1172685 AKONTIS,s.r.o. Klokočova 41, 85101 Bratislava, SK 46907203 Kvetinová výzdoba 24.5 24.5 O/2017-1437;Z-037/GR/2015 18.1.2018 05.02.2018
1172686 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu NB 939.41 939.41 Z-1015/EaTPÚ/2016 18.1.2018 05.02.2018
1172687 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody,stočné NB 1313.66 1313.66 Z-390/TPÚ/2015 18.1.2018 05.02.2018
1172688 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,stočné NB 760.09 760.09 Z-390/TPÚ/2015 18.1.2018 05.02.2018
1190032 Interbau Prod.& Trade s.r.o. Záhumie 21, 91441 Nemšová, SK 34118144 Odevy 790 790 O/2019-40 17.1.2018 05.02.2019
318001 Musik-Media-Verlag , Nemecko, DE Predpl.Časopis r.2018 37.1 37.1 O/2017-1535 17.1.2018 12.03.2018
318002 OPERA BALLET VLAANDEREN Antwerpen, B-2018 Belgicko, BE 0890626977 Prenájom div.výpravy,Židovka 31578.94 31578.94 Z-473/O/2017 17.1.2018 12.03.2018
1172672 Glamour Slovakia,a.s. Sládkovičova 43, 97405 Banská Bystrica, SK 36024244 Líčidlá 1495.73 1495.73 O/2017-683 17.1.2018 05.02.2018
1172677 MARGAN s.r.o. Rozmarínova 49, 82104 Bratislava, SK 45344957 Doručovacie služby 17.04 17.04 O/2017-1456 17.1.2018 05.02.2018
1172668 Dowina,s.r.o. Medená 20, 81102 Bratislava, SK 36735540 ND na hud.nástr. 1023.73 1023.73 O/2017-1022 17.1.2018 05.02.2018
1172669 Dowina,s.r.o. Medená 20, 81102 Bratislava, SK 36735540 ND na hud.nástr. 3302.15 3302.15 O/2017-1022 17.1.2018 05.02.2018
1172670 Dowina,s.r.o. Medená 20, 81102 Bratislava, SK 36735540 ND na hud.nástr. 62.71 62.71 O/2017-1022 17.1.2018 05.02.2018
1172673 Miro Dvorský s.r.o. Trstínska 7890/28, 84106 Bratislava, SK 47003111 Um.účink.Triptych-Tabarro 2040 2040 Z-1113/O/2013;D2-1112/O/2 17.1.2018 05.02.2018
1172674 Miro Dvorský s.r.o. Trstínska 7890/28, 84106 Bratislava, SK 47003111 Um.účink.Triptych-Tabarro 2040 2040 Z1113/O/2013;D2-1113/O/20 17.1.2018 05.02.2018
1172675 Miro Dvorský s.r.o. Trstínska 7890/28, 84106 Bratislava, SK 47003111 Um.účink.Traviata 2040 2040 Z-1113/O/2013 17.1.2018 05.02.2018
1172676 Miro Dvorský s.r.o. Trstínska 7890/28, 84106 Bratislava, SK 47003111 Um.účink.Netopier 2040 2040 Z-1113/O/2013 17.1.2018 05.02.2018
1172671 LITA, autorská spoločnosť Mozartova 9, 81102 Bratislava, SK 00420166 Lic.odm.12/17 12003.85 12003.85 Z-399/O/2008 až Z-1237/Č/ 17.1.2018 05.02.2018
1172678 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Kurucová,ubyt.12.-15.11. 282 282 Z-171/GR/2017;O/2017-1359 17.1.2018 05.02.2018
1172664 ELESKO Trading a.s. , 81101 Bratislava, SK 45947741 Víno 2400 2400 Z-72/CM/2017 16.1.2018 20.04.2018
1180044 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Tlačoviny 868.39 1042.07 O/2018-10;O/2018-12 16.1.2018 21.02.2018
1180045 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Vizitky 65.33 65.33 O/2018-14 16.1.2018 21.02.2018
1180046 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Pozvánky 562.99 675.59 O/2018-15;O/2017-1523 16.1.2018 21.02.2018
1172662 Ján Ďurovčík-JAN Bernolákovská 513/31, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK 37220497 Lic.popl. 384.53 384.53 Z-377/O/2017 16.1.2018 21.02.2018
1180041 VWD,s.r.o. J.Nižňankého 6, 91927 Brestovany, SK 46808400 Reflektory,vodné čerpadla 2460 2460 O/2018-54 16.1.2018 05.02.2018

Pages