Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1140016 WBI,s.r.o. Žižková 42, 81102 Bratislava, SK 35685018 Služby k softvéru 81,40 € 81,40 € Z-252/CM/2013 13.1.2014
1132857 AFINIS Group s.r.o. Žitná 1, 82107 Bratislava, SK 31383378 EUR 699,02 € 699,02 € Servisná kozmetika 13.1.2014
1140017 W Press,a.s. Partizánska 2, 81103 Bratislava, SK 35907266 Inzerát 472,50 € 567,00 € Z-1228/13;O-032/01/81/14 13.1.2014
1132860 Západosl.energetika Čulenova 6, 82107 Bratislava, SK 36677281 EUR 13 509,38 € 13 509,38 € Spotr.elektr.NB 13.1.2014
1140019 EVVA s.r.o. Piaristická 2, 94901 Nitra, SK 31436749 Vyhot.kľúčov 50,40 € 50,40 € O-131/12/51/2013 13.1.2014
1132862 ELET,s.r.o. Gorazdova 24, 81104 Bratislava, SK 31394981 EUR 187,20 € 187,20 € Aktualizácia WEB stránky 13.1.2014
313120 Casting studio CINE-JESSY s.r.o. Belgická 35, 12000 Praha, CZ 25061119 Grisa, lic.odm.Netopier 1 153,59 € 1 153,59 € Z-443/O/2011 13.1.2014
1132863 Keis Media Bratislava s.r.o. Ivanská cesta 2, 82104 Bratislava, SK 36664758 EUR 120,00 € 120,00 € Výlep citylightov 13.1.2014
313121 Bärenreiter Praha s.r.o. nám.Jiřího z Poděbrad 112/19, 13000 Praha, CZ 40527352 Lic.popl., Dorian Gray 3 269,96 € 3 269,96 € Z-731/O/09; D1/09 13.1.2014
1132865 JohnThomas Dale-Native Creative Sekurisova 19, 84102 Bratislava, SK 40790321 EUR 36,00 € 36,00 € Prekladateľské služby 13.1.2014
313122 Bärenreiter Praha s.r.o. nám.Jiřího z Poděbrad 112/19, 13000 Praha, CZ 40527352 Náj.hud.mat. 560,00 € 560,00 € Z-1043/O/2013 13.1.2014
1132847 Diners Club Slovakia s.r.o. Námestie Slobody 11, 81106 Bratislava, SK 35757086 EUR 26 329,02 € 26 329,02 € Nakup-Diners karty 10.1.2014
1132848 DOLIS,s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava, SK 35698586 EUR 69,60 € 69,60 € Banner Akcia 1+1 10.1.2014
1140008 GOLIFT Staré záhrady, 82107 Bratislava, SK 11925582 EUR 1 999,00 € 1 999,00 € Opr.výťahu 9.1.2014
1132843 AIR LIQUIDE SLOVAKIA ,s.r.o. Prievozská 4/A, 82109 Bratislava, SK 35788283 EUR 16,08 € 16,08 € Prenájom héliovej fľaše 9.1.2014
1140010 Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK 31592503 EUR 57,00 € 57,00 € Seminár,Ročné zúčt.predd.na daň 9.1.2014
1132839 COFELY,a.s. Mlynské nivy 61, 82711 , SK 35966289 Opr.výťahu 198,00 € 198,00 € O-141/12/51/2013 9.1.2014
1132832 GM Electronic Slovakia,spol.s r.o. Mlynské nivy 58, 82105 Bratislava, SK 31352324 EUR 453,00 € 453,00 € Elektronické súčiastky 9.1.2014
1140012 JCDecaux Kopčianska 92, 85101 Bratislava, SK 356695412 Prenájom rekl.plôch 1 090,89 € 1 309,07 € O-108/12/81/2013 9.1.2014
1132833 CHOBOLA s..r.o. Magnetová 13, 83104 Bratislava, SK 35916290 EUR 402,60 € 402,60 € Fľaša oceľ.,náplň 9.1.2014
1140013 JCDecaux Kopčianska 92, 85101 Bratislava, SK 356695412 Prenájom rekl.plôch 2 052,75 € 2 463,30 € O-138/12/81/2013 9.1.2014
1132834 FERART,s.r.o. Nová Rožňavská 3, 83104 Bratislava, SK 31372333 EUR 1 014,40 € 1 014,40 € Náradie 9.1.2014
1132835 EH HOBBY Záhradnícka 66, 82107 Bratislava, SK 17354153 EUR 68,99 € 68,99 € AKU lampa 9.1.2014
1132827 W Press,a.s. Partizánska 2, 81103 Bratislava, SK 35907266 EUR 54,00 € 54,00 € Inzerát 9.1.2014
1132836 EH HOBBY Záhradnícka 66, 82107 Bratislava, SK 17354153 EUR 552,00 € 552,00 € AKU skrut. 9.1.2014

Pages