Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1132775 Súkr.zákl.umel.škola Gerulatská 2, 85110 Bratislava, SK 31798926 EUR 1 620,00 € 1 620,00 € Účinkov.chlapč.zboru 23.12.2013
1132764 MT elektro s.r.o. Medze 517/20, 03105 Liptovský Mikuláš, SK 36699527 Opr.akmulačných pecí 242,50 € 291,00 € O-086/12/51/2013 23.12.2013
1132773 LITA Mozartova 9, 81001 , SK 420166 Náj.HM 1 579,20 € 1 579,20 € Z-1261/B/2013 23.12.2013
1132776 Súkr.zákl.umel.škola Gerulatská 2, 85110 Bratislava, SK 31798926 EUR 5 000,00 € 5 000,00 € Účinkov.chlapč.zboru 23.12.2013
1132757 AKONTIS,s.r.o. Klokočova 41, 85101 Bratislava, SK 46907203 Kvetinová výzdoba 80,00 € 80,00 € O-104/11/31/2013 23.12.2013
1132760 Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava, SK 31338551 Prenájom kopír.stroja 137,22 € 137,22 € Z-653/TPÚ/2011 23.12.2013
1132780 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 EUR 394,12 € 394,12 € Kanc.potreby 23.12.2013
1132762 SK- SPIN s.r.o. Hviezdoslavova 28, 96001 Zvolen, SK 44536551 Opr.signálu senzorov 93,50 € 93,50 € O-109/12/51/2013 23.12.2013
1132769 Divadelný súbor J.Chalupku Švermova 7, 97701 Brezno, SK 35679913 Um.účink .Zabudla som 227,00 € 227,00 € Z-789/Č/2013 23.12.2013
313112 Aura-Pont s.r.o. Radlická 99, 15000 Praha, CZ 174866 Lic.popl.Kráľova reč 720,17 € 720,17 € Z-120/Č/2013 23.12.2013
1132756 AKONTIS,s.r.o. Klokočova 41, 85101 Bratislava, SK 46907203 Kvetinová výzdoba 50,00 € 50,00 € O-126/12/31/2013 23.12.2013
1132768 Tlačová agentúra SR Lamačská cesta 3, 84104 Bratislava, SK 31320414 Spravodajský servis 120,00 € 120,00 € Z-799/CM/2012 23.12.2013
1132748 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody, stočné HB 425,70 € 425,70 € Z-250/GR/2008 20.12.2013
1132738 DOLIS,s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava, SK 35698586 EUR 800,10 € 931,80 € Tlačoviny 20.12.2013
1132726 STEAMtech s.r.o. Bajzova 13, 82108 Bratislava, SK 46605606 Príslušenstvo PC 613,58 € 613,58 € O-064/12/51/2013 20.12.2013
1132724 ŠEVT a.s. Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK 31331131 Kanc.potreby 89,89 € 89,89 € Z-808/13;O-116/12/51/13 20.12.2013
1132739 DOLIS,s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava, SK 35698586 EUR 430,00 € 516,00 € Letáky 20.12.2013
1132742 HOPE spol. sr.o. Hámor 15, 97401 Banská Bystrica, SK 36000248 Opr.čist.stroja 257,03 € 257,03 € O-065/12/41/2013 20.12.2013
1132723 WALKO ONDREJ WALDEX Holíčska 12, 82107 Bratislava, SK 33765766 Papierové hyg.výrobky 387,07 € 387,07 € Z-812/13;O-125/12/51/13 20.12.2013
1132740 DOLIS,s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava, SK 35698586 EUR 159,00 € 190,80 € Program Silvestrovský koncert 20.12.2013
1132747 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82107 Bratislava, SK 35787201 Jelínek, ubyt.25.-26.11 110,00 € 110,00 € O-093/11/20/2013 20.12.2013
1132730 X-Ray Media s.r.o. Kempelenova 2, 84104 Bratislava, SK 44180551 Um.účink.Cyril a Metod 10 575,00 € 10 575,00 € Z-978/O/2013 20.12.2013
1132741 DOLIS,s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava, SK 35698586 EUR 342,50 € 411,00 € Program.plagát 20.12.2013
1132722 WALKO ONDREJ WALDEX Holíčska 12, 82107 Bratislava, SK 33765766 Olej, metla, lekárnička, ... 306,43 € 306,43 € O-111/12/51/2013 20.12.2013
1132731 DOLIS,s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava, SK 35698586 EUR 402,00 € 482,40 € Tlačoviny 20.12.2013

Pages