Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1140006 AJFA+AVIS,s.r.o. Klemensova 34, 01001 Žilina, SK 31602436 EUR 49,50 € 49,50 € Čo má vedieť mzdová účt. 8.1.2014
1132823 Oleg Latták -ARCO Švabinského 22, 82107 Bratislava, SK 43476261 EUR 534,00 € 534,00 € Opr.sláčikov 8.1.2014
1132824 Mgr.Zuzana Konečná Nitranska 1890/16, 95301 Zlaté Moravce, SK 47359048 EUR 252,20 € 252,20 € Jazykové korektúry 8.1.2014
1132826 HL.MESTO SR BRATISLAVA Primacialne nám.1, 82107 Bratislava, SK 603481 EUR 3 457,35 € 3 457,35 € Popl.za odvoz odpadu 8.1.2014
1140002 eForge,s.r.o. Pekná cesta 11, 83152 Bratislava, SK 45882894 EUR 1 796,00 € 1 796,00 € Stoličky 7.1.2014
1132810 Krin,s.r.o. Agátová 3428/5D, 84101 Bratislava, SK 46726667 EUR 2 200,00 € 2 200,00 € Um.účinkovanie,Benci 7.1.2014
1140004 Mária Puchalová - RIMON Baltská 1, 82107 Bratislava - Vrakuňa, SK 22637966 EUR 70,80 € 70,80 € Prenájom kontajner.bunky 7.1.2014
1132812 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 685852 EUR 255,56 € 255,56 € Nájom za oceľ.fľaše 7.1.2014
1140005 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 EUR 841,00 € 841,00 € Spotr.plynu NB 7.1.2014
1132813 ESP plus,s.r.o. Staré Grunty 40, 84104 Bratislava, SK 45332533 EUR 2 153,16 € 2 153,16 € Odvoz a likv.vyrad.DV 7.1.2014
1132811 SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava, SK 31322832 Nákup PH 1 894,48 € 1 894,48 € Z-5611852300 7.1.2014
1132815 SVD group s.r.o. Staré Grunty 36, 82107 Bratislava, SK 35917326 EUR 120,00 € 120,00 € Sťahovanie piána 7.1.2014
1140003 blo.ball productions s.r.o. Trstice 1019, 92542 Trstice, SK 46795545 Um.účin.G.Tóth 1/14 90,00 € 90,00 € Z-556/Č/12;Z-529/Č/13 7.1.2014
1132816 SCHINDLER a.s. Karadžičova 8, 82108 Bratislava, SK 31402828 EUR 176,76 € 176,76 € Opr.výťahu 7.1.2014
1132818 SEBA,Senator Banquets,s.r.o. Saratovská 2/A, 84102 Bratislava, SK 35715782 EUR 1 200,00 € 1 200,00 € Servis.služby k obč.31.12. 7.1.2014
1132819 PETIT PRESS a.s. Námestie SNP 30, 82107 Bratislava, SK 35790253 EUR 327,31 € 327,31 € Inzerát 7.1.2014
1132820 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, 82102 Bratislava, SK 31402445 EUR 120,00 € 120,00 € Dopl.služby,monitoring 7.1.2014
1132821 MUSIC FORUM V.O.S. Na Vŕsku 1, 81101 Bratislava, SK 31339191 EUR 3 022,66 € 3 022,66 € Náj.hud.mat. 7.1.2014
1140001 Anna Maríková Plavecké Podhradie 263, 90636 Plavecké Podhradie, SK 40641333 EUR 932,00 € 1 118,40 € Stravné lístky obedové 7.1.2014
1132806 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82107 Bratislava, SK 35787201 EUR 1 404,00 € 1 404,00 € Ubyt.hosť.umelc.12/13 3.1.2014
1132808 Západosl.energetika Čulenova 6, 82107 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.Laurinská 10-12/13 347,82 € 347,82 € Z-1101/TPÚ/2013 3.1.2014
1132809 Koncerty s.r.o. Vajnorská 98/K, 83104 Bratislava, SK 45508232 Vianočný koncert 15.12. 5 838,94 € 5 838,94 € Z-1104/O/2013 3.1.2014
313115 Bärenreiter Praha s.r.o. nám.Jiřího z Poděbrad 112/19, 13000 Praha, CZ 40527352 EUR 16 853,46 € 16 853,46 € Notový materiál 2.1.2014
1132803 blo.ball productions s.r.o. Trstice 1019, 92542 Trstice, SK 46795545 EUR 170,00 € 170,00 € Um.účink.G.Tóth.12/13 2.1.2014
1132795 60 bpm,s.r.o. Kyjevská 2, 83102 Bratislava, SK 46000798 EUR 50,00 € 50,00 € Um.účink.Čekovská 31.12.2013

Pages