Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia
1140017 W Press,a.s. Partizánska 2, 81103 Bratislava, SK 35907266 Inzerát 472,50 € 567,00 € Z-1228/13;O-032/01/81/14 13.1.2014
1132860 Západosl.energetika Čulenova 6, 82107 Bratislava, SK 36677281 EUR 13 509,38 € 13 509,38 € Spotr.elektr.NB 13.1.2014
1132847 Diners Club Slovakia s.r.o. Námestie Slobody 11, 81106 Bratislava, SK 35757086 EUR 26 329,02 € 26 329,02 € Nakup-Diners karty 10.1.2014
1132848 DOLIS,s.r.o. Grösslingova 45, 81109 Bratislava, SK 35698586 EUR 69,60 € 69,60 € Banner Akcia 1+1 10.1.2014
1132829 ELIZARA,s.r.o. Detvianska 6820/11, 83106 Bratislava, SK 47335343 EUR 3 400,00 € 3 400,00 € Um.účink.Fogašová 9.1.2014
313117 Rockwell Automation s.r.o. Pekarská 10a /695, 15500 Praha 5, CZ 48590631 EUR 1 169,74 € 1 169,74 € Opr.frekv.meniča 9.1.2014
1132830 ELIZARA,s.r.o. Detvianska 6820/11, 83106 Bratislava, SK 47335343 EUR 1 200,00 € 1 200,00 € Um.účink.Fogašová 9.1.2014
313118 Rockwell Automation s.r.o. Pekarská 10a /695, 15500 Praha 5, CZ 48590631 EUR 1 520,20 € 1 520,20 € Opr.frekv.meniča 9.1.2014
1132831 GUBRAN ERNEST Rebarborová 19, 82107 Bratislava, SK 11657294 EUR 86,67 € 86,67 € Prenájom kontajnera 9.1.2014
1132842 GUBRAN ERNEST Rebarborová 19, 82107 Bratislava, SK 11657294 EUR 786,91 € 786,91 € Odvoz a likvid.odpadu z výroby 9.1.2014
1140008 GOLIFT Staré záhrady, 82107 Bratislava, SK 11925582 EUR 1 999,00 € 1 999,00 € Opr.výťahu 9.1.2014
1132843 AIR LIQUIDE SLOVAKIA ,s.r.o. Prievozská 4/A, 82109 Bratislava, SK 35788283 EUR 16,08 € 16,08 € Prenájom héliovej fľaše 9.1.2014
1140010 Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, SK 31592503 EUR 57,00 € 57,00 € Seminár,Ročné zúčt.predd.na daň 9.1.2014
1132839 COFELY,a.s. Mlynské nivy 61, 82711 , SK 35966289 Opr.výťahu 198,00 € 198,00 € O-141/12/51/2013 9.1.2014
1132832 GM Electronic Slovakia,spol.s r.o. Mlynské nivy 58, 82105 Bratislava, SK 31352324 EUR 453,00 € 453,00 € Elektronické súčiastky 9.1.2014
1140012 JCDecaux Kopčianska 92, 85101 Bratislava, SK 356695412 Prenájom rekl.plôch 1 090,89 € 1 309,07 € O-108/12/81/2013 9.1.2014
1132833 CHOBOLA s..r.o. Magnetová 13, 83104 Bratislava, SK 35916290 EUR 402,60 € 402,60 € Fľaša oceľ.,náplň 9.1.2014
1140013 JCDecaux Kopčianska 92, 85101 Bratislava, SK 356695412 Prenájom rekl.plôch 2 052,75 € 2 463,30 € O-138/12/81/2013 9.1.2014
1132834 FERART,s.r.o. Nová Rožňavská 3, 83104 Bratislava, SK 31372333 EUR 1 014,40 € 1 014,40 € Náradie 9.1.2014
1132835 EH HOBBY Záhradnícka 66, 82107 Bratislava, SK 17354153 EUR 68,99 € 68,99 € AKU lampa 9.1.2014
1132827 W Press,a.s. Partizánska 2, 81103 Bratislava, SK 35907266 EUR 54,00 € 54,00 € Inzerát 9.1.2014
1132836 EH HOBBY Záhradnícka 66, 82107 Bratislava, SK 17354153 EUR 552,00 € 552,00 € AKU skrut. 9.1.2014
1132828 Media Tech spol.s r.o. Drieňová 34, 82102 Bratislava 2, SK 31392334 EUR 190,01 € 190,01 € Repro stojany,púzdra 9.1.2014
1132837 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 685852 EUR 76,16 € 76,16 € Nájom za oceľ.fľaše 9.1.2014
1132826 HL.MESTO SR BRATISLAVA Primacialne nám.1, 82107 Bratislava, SK 603481 EUR 3 457,35 € 3 457,35 € Popl.za odvoz odpadu 8.1.2014

Pages