Ladislav Kaprinay

Ladislav Kaprinay

Choir Master

Študoval na Konzervatóriu v Bratislave najprv hru na klavíri, neskôr dirigovanie. V štúdiách pokračoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave ako koncertný klavirista. Následne pokračoval na VŠMU v odbore Dirigovanie zboru. Sedem rokov bol asistentom pri vedení Speváckeho zboru Technik. Dirigoval na mnohých koncertoch na Slovensku a na hudobných festivaloch vo Francúzsku a v Poľsku. Predviedol aj niekoľko vokálno-inštrumentálnych diel ako Faurého alebo Mozartovo Requiem. Dnes pôsobí ako externý pedagóg na VŠMU v pozícii korepetítora operného štúdia.

Od roku 2009 do 2013 pracoval ako korepetítor v Opere SND najprv pri zbore, neskôr aj so sólistami Opery SND. Od sezóny 2013/2014 zastáva funkciu druhého zbormajstra Opery SND.

Ako klavirista pravidelne sprevádza spevákov na súťažiach.