the SND Opera Orchestra

the SND Opera Orchestra

Vznik zboru Opery Slovenského národného divadla sa datuje do roku 1920, kedy naša prvá národná operná scéna začala s profesionálnou činnosťou. V priebehu vyše storočného pôsobenia zbor účinkoval vo väčšine operných inscenácií diel rôznych hudobných štýlov od obdobia baroka až po súčasnú tvorbu. 

Medzi najvýznamnejších zbormajstrov, ktorí formovali teleso v posledných dekádach, patria predovšetkým Ondrej Lenárd, Ladislav Holásek, Naďa Raková, Koloman Kovács a Pavel Procházka. Hlavnou zbormajsterkou je v súčasnosti Zuzana Kadlčíková, ktorej umelecké pôsobenie výrazne ovplyvňuje zborovú interpretáciu na Slovensku, ale aj v zahraničí.