O Opere SND

Opera Slovenského národného divadla je prvou slovenskou opernou scénou, založenou v roku 1920. Svoju činnosť začala v budove niekdajšej mestskej opery v Bratislave postavenej v druhej polovici 19. storočia podľa projektu známych viedenských architektov Helmera a Fellnera. V jej vedení sa vystriedali viaceré významné osobnosti, jednou z prvých bol Oskar Nedbal, skladateľ a dirigent európskeho formátu. Dôležité miesto v jej prvej historickej etape mali českí umelci, ktorí pomáhali budovať súbor na vysokej profesionálnej úrovni. Hosťami operného domu v medzivojnovom období boli viaceré významné umelecké osobnosti, ako Richard Strauss, Pietro Mascagni, ktorí tu dirigovali svoje diela, či speváci Fiodor Šaljapin, Richard Tauber, Sándor Svéd, Ema Destinová, Zinka Milanov. Po druhej svetovej vojne dostáva divadlo do vienka prvé veľké národné dielo, hudobnú drámu Eugena Suchoňa Krútňava. Na javisku Opery SND majú svoju premiéru i veľké diela jedného z popredných európskych operných tvorcov, slovenského skladateľa Jána Cikkera. Umelecký súbor má vo svojich radoch vynikajúcich interpretov, najmä v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch viacerí prenikajú na významné európske scény. Sú to predovšetkým vokálni umelci Peter Dvorský, Sergej Kopčák, Gabriela Beňačková, dirigent Ondrej Lenárd, neskôr tenoristi Miroslav Dvorský, Sergej Larin, barytonista Dalibor Jenis, sopranistka Ľubica Vargicová, basista Peter Mikuláš a ďalší. Opera SND postupne upozorňuje na seba v širšom európskom kontexte, so svojimi inscenáciami podniká viacero dôležitých zájazdov. Úspechy slávila v parížskej Komickej opere, na svetoznámom festivale v Edinburgu i na turné v Japonsku. Veľmi blízke, partnerské vzťahy tradične viažu operný dom s Operou ND Praha, s ktorou pravidelne realizuje vzájomné pohostinské vystúpenia. Po spoločensko-politických zmenách v dôsledku Nežnej revolúcie sa otvorili hranice a elitní domáci vokálni umelci začali ešte viac prenikať na západné operné scény, pričom sa pravidelne vracali i na domáce javisko. Dnes sú to predovšetkým osobnosti ako Pavol Bršlík, Adriana Kučerová, Štefan Kocán, Jolana Fogašová, Aleš Jenis a ďalší, ktorí reprezentujú slovenské vokálne umenie vo svete. Prelomovým rokom v histórii Opery SND je rok 2007, keď sa otvorila na dunajskom nábreží nová budova SND. Opera má takto k dispozícii dva hracie priestory s rôznou veľkosťou i diferencovaným dramaturgickým zameraním. V súčasnosti rozvíja intenzívne medzinárodné spolupráce v smere rôznorodých koprodukčných projektov i pohostinských vystúpení. Veľký medzinárodný ohlas vyvolala v roku 2017 novodobá svetová premiéra zabudnutého Vivaldiho diela Arsilda v réžii Davida Radoka s hosťujúcim ansámblom Collegium 1704 pod taktovkou Václava Luksa; na javisku SND pravidelne inscenuje jeden z veľkých európskych tvorcov Peter Konwitschny; partnermi súčasných i pripravovaných projektov sú významné európske divadlá a festivaly, ako Flámska opera v Antverpách a Gente, Grand Théâtre de Luxembourg, Opéra Royal de Versailles, Bregenzer Festspiele a i. Opera SND pracuje na platforme semiblokového hracieho systému - ponuku v sezóne tvorí vyše desať rôznych operných titulov, komorné a väčšie koncertné podujatia.