Objednávky

 

Identif. údaj obj. (interné číslo obj.) Dátum vyhotovenia objednávky Názov dodávateľa Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Popis objednaného plnenia (predmet obstarávania) Celková hodnota obj. s DPH Celková hodnota obj. bez DPH Identifikácia zmluvy Údaje o podpisujúcom - meno Údaje o podpisujúcom - funkcia
114/01/71/2014 28.1.2014 Ing. Jaroslav Páleš, súdny znalec, odbor elektrotechnika Šípoša 4, Martin služby súdneho znalca 450,00 € mgr.art. Chudovský generálny riaditeľ
132/01/41/2014 28.1.2014 Vladimír Ritomský Gagrinova 1003, Gajary 90061 45970581 oprava šijacích strojov na rok 2014 2 990,00 € Mgr. Janků riaditeľ
108/01/51/2013 27.1.2014 Rhapis, s. r. o. Slávičie údolie 10, Bratislava 35783320 vlhkomer na zeminu 25,00 € 20,83 € Ing. Mušec riaditeľ
110/01/51/2014 27.1.2014 ADAM A SYN Jeséniová 3/A, Bratislava 35842130 oprava svietidla DE SISTY 570,00 € 475,00 € Ing. Mušec riaditeľ
099/01/41/2014 27.1.2014 Slovenský vodohosp. podnik Karloveská 2, Bratislava 36022047 odbery vzoriek odpadovej vody 1 750,00 € 1 458,33 € Mgr. Janků riaditeľ
111/01/51/2014 27.1.2014 Interflon Czech, s.r.o. Jinonická 80, Praha čistiaca kozmetika 214,49 € Ing. Mušec riaditeľ
100/01/41/2014 27.1.2014 UK SR, s.r.o. Viedenská 7, Bratislava 46061916 prenájom kontajnera a odvoz a likvidácia 13 200,00 € 11 000,00 € Mgr. Janků riaditeľ
112/01/51/2014 27.1.2014 Swan, s.r.o. Borská 6, 844 04 Bratislava 35680202 registracia domény Eurokontext.sk 31,87 € 26,56 € Bc. Rabina riaditeľ
101/01/41/2014 27.1.2014 COFELY a.s. Mlynské nivy 66, Bratislava 35966289 oprava potrubia 268,18 € 223,48 € Z-1049/TPU/2013 Mgr. Janků riaditeľ
102/01/51/2014 27.1.2014 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, Bratislava 31331131 kancelárske potreby 310,76 € 258,97 € Z-808/TPU/2013 Ing. Mušec riaditeľ
103/01/41/2014 27.1.2014 Ferona Slovakia, a.s. Bytčická 12, Žilina 20099466 pásovina 1 412,06 € 1 176,72 € Z-193/TPU/2012 Mgr. Janků riaditeľ
104/01/10/2014 27.1.2014 Agentúra Albatros s.r.o. Hlavná 18, 040 01 Košice 36606286 letenka 154,59 € 154,59 € Z-484/TPU/2012 p. Haider riaditeľ
105/01/41/2014 27.1.2014 EES, s.r.o Vavilovova 8, Bratislava 44362048 vypracovanie hlásenia o nakladaní s odpadmi za rok 2013 420,00 € 350,00 € Mgr. Janků riaditeľ
106/01/51/2014 27.1.2014 Mediatech Central Europe, a.s. Drieňová 34, Bratislava 35772581 miniatúrne mikrofóny 1 077,00 € 897,50 € Ing. Mušec riaditeľ
107/01/51/2014 27.1.2014 Proeling, s. r. o. Mánesovo nám. 3, Bratislava 31340229 audiokábel 117,65 € 98,04 € Ing. Mušec riaditeľ
109/01/10/2014 27.1.2014 Agentúra Albatros s.r.o. Hlavná 18, 040 01 Košice 36606286 letenka 328,31 € 328,31 € Z-484/TPU/2012 p. Haider riaditeľ
092/01/51/2014 24.1.2014 ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, Bratislava 31331131 kancelárske potreby 52,18 € 43,48 € Z-808/TPU/2013 Ing. Mušec riaditeľ
093/01/51/2014 24.1.2014 CWS Bocco Slovensko, s.r.o. Bojnická 10, Bratislava 31411045 koncentrát mydlovej peny 1 407,36 € 1 172,80 € Z-807/TPU/2013 Ing. Mušec riaditeľ
094/01/51/2014 24.1.2014 EVVA s.r.o. Piaristická 2, Nitra 31436749 výroba kľúčov 25,20 € 21,00 € Ing. Mušec riaditeľ
095/01/51/2014 24.1.2014 Emil Tuhovčák - TUSTAR, TUROS Cesta na Červený most 10, Bratislava 32070144 závesy 888,58 € 740,48 € Ing. Mušec riaditeľ
096/01/81/2014 24.1.2014 JCDecaux Kopčianska 92, Bratislava 35695412 prenájom reklamných plôch 1 182,38 € 985,32 € Bc. Rabina riaditeľ
097/01/51/2014 24.1.2014 SAKON - Alexander Lindtner Hálová 2, Bratislava 40770613 odvápnenie kávovaru 6NP 20,00 € Ing. Mušec riaditeľ
089/01/51/2014 23.1.2014 Ferona Slovakia, a.s. Bytčická 12, Žilina 20099466 jokle 355,39 € 296,16 € Ing. Mušec riaditeľ
090/01/41/2014 23.1.2014 INTERLUX Lighting spol.s r.o. Tomášikova 30, Bratislava 35804751 svetelné zdroje 969,60 € 808,00 € Mgr. Janků riaditeľ
091/01/41/2014 23.1.2014 IMETEX, s.r.o. Baničova 48, Bratislava 35918551 košeľoviny 980,00 € 816,67 € Mgr. Janků riaditeľ

Stránky