Aleš Votava

Aleš Votava

Zosnulý 08. 05. 2001

Jeden z najvýznamnejších slovenských scénografov devädesiatych rokov 20. storočia. Študoval na Umeleckopriemyslovej škole v Bratislave (u Rudolfa Filu) a na Katedre scénografie Vysokej školy múzických umení v Bratislave (u Ladislava Vychodila). Absolvoval študijné pobyty v Paríži (1986–87) a v Ríme vo Villa Medici (1993–94). Po ukončení štúdia (1987) nastúpil do angažmán v Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, kde vytvoril desiatky operných a činoherných inscenácií. Od roku 1992 pôsobil na VŠMU ako pedagóg (od roku 1997 ako docent). Na scéne Národného divadla v Prahe, v Moravskosliezskom národnom divadle v Ostrave, v SND (v Činohre i Opere) a na ďalších javiskách vytvoril množstvo inovatívnych inscenácií. Viaceré z nich boli ocenené divadelnou cenou DOSKY. Patril medzi scénických výtvarníkov, ktorých determinoval operný žáner. Nie náhodou získal práve za scénu k inscenácii opery Tosca v pražskom ND prestížnu Cenu Alfréda Radoka (2000). K jeho profilovým inscenáciám patrí tiež Višňový sad (Činohra SND), Búrka (SND) a Les (Astorka). Aleš Votava zomrel 8. mája 2001 v Bratislave. 

mb