Marián Vach

Marián Vach

Hosťujúci dirigenti

Absolvoval Pedagogickú fakultu UK v Bratislave (1968 – 1972, matematika a hudobná výchova) a na HF VŠMU v Bratislave odbor zborové dirigovanie (1972 – 1977, prof. J. Haluzický), externe orchestrálne dirigovanie (1978 – 1981, prof. L. Slovák) a operné dirigovanie (T. Frešo). Je významnou osobnosťou, ktorej dirigentská kariéra obsiahla zbory amatérskej úrovne až po špičku profesionálnych telies na Slovensku i v zahraničí. Od roku 1972 pôsobil ako dirigent a od roku 1977 ako umelecký vedúci Detského speváckeho zboru Čs. rozhlasu v Bratislave, s ktorým absolvoval mnohé zahraničné turné. Súčasne sa stal umeleckým vedúcim a dirigentom Ľudového spevokolu učiteľov Slovenska. V rokoch 1973 – 1974 spolupracoval so súborom Technik a Akademickým speváckym združením pri PKO v Bratislave. V roku 1983 sa stal dirigentom, v roku 1985 aj umeleckým vedúcim opery Štátneho divadla v Košiciach. Súčasne spolupracoval s miešaným vysokoškolským zborom Collegium Technicum, s ktorým získal mnohé významné ocenenia na domácich i medzinárodných súťažiach a festivaloch. Po odchode z Košíc sa v sezóne 1986 – 1987 stal umeleckým vedúcim umeleckých telies SĽUK-u. Od roku 1988 bol šéfdirigentom a umeleckým vedúcim Komornej opery Slovenskej filharmónie a v rokoch 1997 – 1999 riaditeľom Komornej opery SND v Bratislave. Zároveň v roku 1990 zastával post hlavného zbormajstra Slovenského filharmonického zboru a v rokoch 1993 – 1995 aj hlavného zbormajstra opery SND. Od roku 1998 bol umeleckým vedúcim a dirigentom speváckeho zboru Lúčnica, s ktorým absolvoval mnohé domáce a zahraničné koncertné turné. V rokoch 1999 – 2001 bol umeleckým vedúcim a dirigentom Štátnej opery v Banskej Bystrici. Od roku 2002 zastáva post šéfdirigenta opery Štátneho divadla v Košiciach. V rokoch 2003 – 2004 bol umeleckým šéfom Slovenského filharmonického zboru. V januári 2005 sa znova stal umeleckým šéfom a šéfdirigentom Štátnej opery v Banskej Bystrici. Spolupracuje so všetkými našimi symfonickými orchestrami. Jeho diskografia obsahuje mnohé vokálne, symfonické a operné diela slovenských a zahraničných hudobných skladateľov. Hosťoval v mnohých symfonických orchestroch v zahraničí, dosiaľ naštudoval a uviedol 40 operných titulov, 18 z nich ako slovenské premiéry. Od roku 1992 pravidelne spolupracuje s rakúskou opernou spoločnosťou Amici del Belcanto, s ktorou naštudoval a uviedol 10 operných titulov (Il Trovatore, Ernani a i.). V roku 1992 naštudoval pre Madrid Mozartovu Čarovnú flautu. Zúčastnil sa na mnohých medzinárodných festivaloch a súťažiach ako dirigent (Bregenzer Frühlingsfestival der Oper – 1989, medzinárodný operný festival Martina Franca v Taliansku – 1990) i ako člen poroty. Pravidelne hosťuje na BHS v Bratislave. Dirigoval v mnohých štátoch Európy, veľmi často vo Viedni (Konzerthaus, Musikverein, Stefansdom, Vottivkirche, Minorittenkirche, Staatsoper – Mozartovo Requiem, Verdiho Requiem, Beethovenova 9. symfónia, Dvořákovo Stabat Mater a Requiem a i.). V roku 1995 naštudoval a premiéroval Requiem A. L. Webbera, ktoré odznelo aj pri znovuotvorení sály B. Smetanu v Litomyšli. Dlhoročne (14 rokov) je šéfdirigentom medzinárodného festivalu Universitas Cantat, ktorý každé 2 roky organizuje vysokoškolský zbor Collegium Technicum z Košíc. Ako skladateľ sa venuje zborovej (cyklus Liberi cantant – premiéra na Pražskej jari 1978), piesňovej, komornej a orchestrálnej tvorbe.

Predstavenia

Hudobné naštudovanie
Hudobné naštudovanie
Hudobné naštudovanie