Slovenský mládežnícky orchester

Slovenský mládežnícky orchester

SLOVENSKÝ MLÁDEŽNÍCKY ORCHESTER vznikol v roku 2016 z iniciatívy Hudobného centra s cieľom podporiť prípravu mladej generácie hudobníkov na pôsobenie v profesionálnej praxi, ako aj prispieť k pozdvihnutiu úrovne slovenského mládežníckeho interpretačného umenia. Združujú sa v ňom najperspektívnejší mladí orchestrálni hudobníci z celého Slovenska, študenti konzervatórií a vysokých hudobných škôl vo veku 16 až 28 rokov, ktorí boli vybraní na základe konkurzov na pôde štátnych konzervatórií v Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a v Bratislave.

Projekty Slovenského mládežníckeho orchestra ponúkajú mladým hudobníkom možnosti spolupráce so zaujímavými dirigentmi i sólistami a prípravy detailného hudobného naštudovania koncertného programu a jeho verejnej prezentácie. Zároveň poskytujú príležitosť nadobúdať prostredníctvom štýlovo rôznorodej dramaturgie dôležité skúsenosti v oblasti orchestrálnej i komornej hry (3 letné sústredenia organizované v spolupráci s Medzinárodnými interpretačnými kurzmi festivalu Konvergencie).

Koncertným vystúpeniam predchádza intenzívna príprava, v rámci ktorej členovia orchestra pracujú pod vedením popredných hráčov renomovaných hudobných telies a skúsených, medzinárodne aktívnych dirigentov a umeleckých vedúcich (Benjamin Bayl, Martin Majkút, Jozef Horváth, Igor Karško), ako aj po boku uznávaných sólistov (Dalibor Karvay, Jakub Čižmarovič, Stanislav Masaryk, Martin Adámek, Miki Skuta a ďalší).

Prvý koncert Slovenského mládežníckeho orchestra pod vedením dirigenta Martina Majkúta 6. 8. 2016 Bratislave bol súčasťou projektu Capital Sounds Mládežníckeho orchestra Európskej únie. V roku 2018 vystúpil v Bratislave v rámci Orchestra Residencies Program pod vedením svetoznámej huslistky Midori. V roku 2019 účinkoval na medzinárodnom festivale Košická hudobná jar a po prvýkrát sa predstavil v zahraničí: koncerty v rámci cyklu Musica Orbis v Prahe a na 20. ročníku medzinárodného festivalu mládežníckych orchestrov Young Euro Classic v Berlíne sa stretli s mimoriadne priaznivým ohlasom. Z koncertu pod taktovkou Benjamina Bayla vo veľkej sieni Konzerthausu uskutočnil Nemecký rozhlas live záznam, ktorý sa prostredníctvom Európskej vysielacej únie dostal aj do programu BBC Radio 3, kde bol Slovenský mládežnícky orchester prezentovaný ako jeden z popredných mládežníckych orchestrov sveta.

Hudobné centrum ako zriaďovateľ Slovenského mládežníckeho orchestra je od mája 2017 členom Európskej federácie národných mládežníckych orchestrov (EFNYO), ktorej poslaním je vytváranie jedinečnej platformy pre výmenu skúseností v oblasti orchestrálnej hry. Významnú súčasť spolupráce s EFNYO tvorí európsky projekt MusXchange umožňujúci výmeny medzi jednotlivými orchestrami. Na projektoch Slovenského mládežníckeho orchestra sa tak doteraz zúčastnilo 13 mladých hudobníkov zo Španielska, Portugalska a Turecka a taktiež slovenskí hudobníci dostali príležitosť absolvovať projekty s Wiener Jeunesse Orchester (Kamila Dujavová, Marek Juráň, Jana Macíková, Petra Pálková, Pavla Pisárová, Terézia Popaďáková, Klára Zbožínková – husle), Cyprus Youth Symphony Orchestra (Viktória Strelcová, Mária Ščerbáková – viola, Viktor Sabol – fagot), Orchestra Giovanile Italiana (Adam Bíro – kontrabas) a medzinárodné sústredenie komornej hudby v Glasgowe (Albín Blaho – klarinet).