Ako sa hľadáme: 30 rokov SR v divadelných inscenáciách

Výstava Ako sa hľadáme: 30 rokov SR v divadelných inscenáciách vznikla pri príležitosti 30. výročia Slovenskej republiky. Autori konceptu výstavy sa zamýšľali, akým spôsobom reflektujú tri desaťročia našej republiky divadelníčky a divadelníci. Výstava nazerá na obdobie uplynulých tridsiatich rokov prostredníctvom fotografií a objektov z divadelných inscenácií a úryvkov z dobovej tlače.
 
Kľúčom k ich zoradeniu je niekoľko tém, ktoré sa opakujú a kriticky upozorňujú na stav našej spoločnosti: mýty o slovenských hrdinoch, vzťah k folklóru, absencia žien vo verejnom priestore… Výstavu fotografií dopĺňajú exponáty výtvarníčok a výtvarníkov, ktorí tému tridsaťročného Slovenska zhmotnili do objektov.
 
Autorský tím: Lenka Dzadíková, Marek Godovič
Koncept výstavy: Zuzana Nemcová Gulíková, Marek Godovič, Lenka Dzadíková
Výtvarné objekty: Jozef Ciller, Martin Dubravay, Marija Havran, Katarína Holková, Alexandra Grusková, Eva Kudláčová Rácová, Michal Lošonský, Juraj Poliak, Ondrej Zachar
Grafické riešenie: Katarína Balážiková
Odborná spolupráca: Miloslav Juráni, Dária Fojtíková Fehérová
Jazyková redakcia: Hana Šuníková
Technická spolupráca: Barbora Gvozdjáková
Produkcia: Zuzana Poliščák Šnircová
 
 
Dátum od: 
15.11.2023
Dátum do: 
30.11.2023