Informácia o zadaní zákazky - Dodanie elektro materiálu