Informácia o zadaní zákazky - dodanie elektroinštal. materiálu