Informácia o zadaní zákazky - dodanie elektroinštalačného materiálu