Informácia o zadaní zákazky - Dodanie karnevalového tovaru