Informácia o zadaní zákazky - dodanie papierových tašiek