Informácia o zadaní zákazky - Dodanie spojovcí materiál