informácia o zadaní zákazky - grafická úprava premiérových vizuálov k inscenácii Rigoletto