Informácia o zadaní zákazky - oprava efektového svetla