Informácia o zadaní zákazky - oprava kanalizacneho potrubia