Informácia o zadaní zákazky - opravy sláčikových hudobných nástrojov