Informácia o zadaní zákazky - prenájom reklamných plôch A1