Informácia o zadávaní zákazky - catering pre rozlúčku s J. Bednárikom