Informácia o zadávaní zákazky - dodanie a montáž dverí