Informácia o zadávaní zákazky - dodanie identifikačných náramkov