Informácia o zadávaní zákazky - dodanie kartónových urien