Informácia o zadávaní zákazky - galantérny materiál 14