Informácia o zadávaní zákazky - polep kartónových urien