Informácia o zadávaní zákazky - prenájom plôch CTL 10