Informácia o zadávaní zákazky - prenájom premietacieho plátna