Informácia o zadávaní zákazky - Prenájom reklamných plôch CTL-9