Informácia o zadávaní zákazky - Retrofit chladiaceho stroja