Informácia o zadávaní zákazky - vodoinštalačný materiál