Trojboj

Trojboj

činohra

Podujatie v rámci festivalu Nová Dráma

nová budova SND, Modrý salón

Inscenované čítanie troch finálových textov je vyvrcholením súťaže Dráma 2018 o najlepší pôvodný dramatický text v slovenskom alebo českom jazyku.

Súťaž Dráma 2018 vyhlásil Divadelný ústav v spolupráci s Činohrou Slovenského národného divadla a Divadlom Jána Palárika v Trnave. Do 19. ročníka bolo prijatých tridsaťštyri dramatických textov zo Slovenska a Českej republiky. Porota v tomto ročníku pracovala v zložení: Miriam Kičiňová (dramatugička, lektorka dramaturgie Činohry Slovenského národného divadla), Lucia Mihálová (dramaturgička Divadla Jána Palárika v Trnave), Marián Amsler (režisér, pedagóg na VŠMU v Bratislave, umelecký šéf Divadla DPM), Lenka Čepková (dramatička, scenáristka, dramaturgička Štúdia 12 v Bratislave) a Vladislava Fekete (dramaturgička, riaditeľka Divadelného ústavu).

Režisérom inscenovaného čítania vybraných textov je tento rok Ján Tomandl.