Ježiš z Montrealu v Činohre SND

Činohra Slovenského národného divadla uviedla premiéru hry Ježiš z Montrealu, ktorej námet čerpá z rovnomenného filmu úspešného kanadského režiséra, scenáristu a producenta Denysa Arcanda. Film z roku 1989 vzbudil mimoriadnu pozornosť, bol nominovaný na Zlatý glóbus, Oscara či cenu BAFTA a na festivale v Cannes získal Cenu poroty a Cenu ekumenickej poroty. Hru v Činohre SND v dramaturgii Daniela Majlinga režíruje Ján Luterán.
 
Denys Arcand, pozorovateľ a analytik súčasných tém, patrí k najvýznamnejším tvorcom nielen vo svojej rodnej Kanade. Je autorom sociálne zameraných dokumentov a do hraných filmov si tiež vyberá jasne vyhranené námety, ktoré sa ho bytostne, ľudsky dotýkajú. Má vzácnu schopnosť vniesť aj do vážnych tém citlivé, odľahčené situácie, ktoré život prináša.
 
Príbeh Ježiša je základným príbehom západnej civilizácie, každá generácia po stáročia hľadá kľúč k jednej z týchto veľkých tém. Jeho príbeh zobrazuje mnoho umeleckých diel: vieme však, čo sa skutočne v Jeruzaleme stalo, aké boli dobové reálie? Najmä veľkofilmy sa snažia akoby o vernú rekonštrukciu toho, čo opisuje Biblia. Arcandov film a hra v SND vychádzajúca z jeho diela sa snaží poukázať na to, čo je na tomto príbehu znepokojujúce, a kladie zásadné otázky o jeho rezonancii v 21. storočí.
 
„Arcanda vždy priťahovali rozporuplné situácie, ktorým sme ako moderní, konzumní ľudia vystavení. Naše protirečivé životy prechádzajú z pochabej komédie do absurdnej drámy, z melodrámy do frašky, aby nakoniec skončili v tragédii. Prechádzame nimi ako konzumenti v supermarkete, kde na malej ploche nájdete Bibliu, romány od Dostojevského, dobrodružné romány, ezoteriku, ľúbostné romány, filozofiu i sci-fi. Presne taký mal byť aj jeho film,“ uvádza dramaturg Daniel Majling v bulletine k inscenácii.
 
Prepáčte mi tú bradu, robím teraz Ježiša
 
Keď Denys Arcand robil konkurz na obsadenie úloh do svojho filmu Úpadok amerického impéria, zaujal ho jeden z hercov, ktorého pre zovňajšok takmer nespoznal. Ospravedlnil sa tvrdením, že práve hrá Ježiša. Azda odvtedy živil Arcand v sebe ideu venovať sa biblickému príbehu o podstate ľudského utrpenia Ježiša Krista, ktoré vo svojom filme pútavo reinterpretoval pre súčasnosť.
 
Nad Montrealom, na Mont Royal, uvádzajú pred Veľkou nocou pašiové hry, ktoré napísal miestny kňaz. Po rokoch považuje za správne osviežiť text i predvedenie, a tak požiada herca a režiséra Daniela Couloma, aby textu dal modernejšiu podobu. Daniel sa inšpiruje novými poznatkami a skoncipuje text, ktorý sa vymyká známemu klišé. Zorganizuje hereckú skupinu na základe dobrovoľnosti, čo možno považovať napríklad za alúziu na situáciu, ako Ježiš povolával svojich učeníkov... podobných situácií a odkazov na Bibliu či Nový zákon nájdeme v hre viac. Pod vplyvom biblického príbehu a nanovo prečítaného textu pašiových hier sa začnú meniť aj životy hercov, čo komplikuje nielen ich existenciu.
 
Téma kresťanstva nie je Denysovi Arcandovi vzdialená, ako mladý sám spieval v kostolnom zbore, jeho život však ovplyvnili kozmopolitné veľkomestá i prostredie. No ako hovorí: „Vždy som mal nostalgiu za týmto obdobím svojho života, keď pre mňa náboženstvo predstavovalo upokojujúcu odpoveď na neriešiteľne problémy, berúc pri tom do úvahy aj to, že prinášalo riešenia obsahujúce tmárstvo a demagógiu... Mal som chuť urobiť film, ktorý je plný zlomov, prechádza z pochabej komédie do najabsurdnejšej drámy, obraz sveta okolo nás, roztriešteného, zbanalizovaného, protirečivého.“
 
Návštevníci Činohry SND poznajú tvorbu Denysa Arcanda aj z predchádzajúceho obdobia. V divadelnej sezóne 2015/2016 mali premiéru jeho dve veľmi úspešné hry Úpadok amerického impéria a Invázie barbarov. V aktuálne uvádzanom titule Ježiš z Montrealu, ktorý zachováva pôvodnú štruktúru filmu, sa predstaví celá plejáda skvelých hercov: Martin Šalacha v hlavnej úlohe, ďalej Anežka Petrová, Gregor Hološka, Jakub Rybárik, Alexander Bárta, Richard Stanke, Roman Poláčik, Jana Oľhová, Ondrej Kovaľ, Rebeka Poláková a ako hosť Zuzana Porubjaková a Daniel Ratimorský a ďalší. Autorom spektakulárnej scény je Juraj Kuchárek. Počas celej inscenácie znie živá hudba, ktorej autormi sú Daniel Fischer a Adam Ilyas Kuruc. Diváci určite ocenia, že jeden hudobný motív sa vinie počas predstavenia v rôznych žánroch. Dramaturg Daniel Majling a režisér Ján Luterán zdôraznili v Arcandovom príbehu význam miesta duchovnosti v modernom svete, ale nevyhýbajú sa ani satirickému pohľadu na svet umenia a divadla zvlášť.
 
Inšpirujúca inscenácia Ježiš z Montrealu v Činohre SND od začiatku februára.