JOSEF JELÍNEK PRE SND

Vstup zadarmo

Milé diváčky, milí diváci,

pri návšteve predstavení v novej budove Slovenského národného divadla vás pozývame na výstavu JOSEF JELÍNEK PRE SND vo foyeri opery a baletu. Pútavou formou reflektuje míľniky tvorby významného českého kostýmového výtvarníka, ktorý pre Balet a Operu SND navrhol nespočetné množstvo kostýmov pre desiatky inscenácií. Výstava prináša výber z bohatej fotodokumentácie i kresieb z Archívu SND a je cenným svedectvom o výnimočnej invencii výtvarníka Josefa Jelínka i dokladom o schopnosti unikátneho umeleckého rešpektu k  historickému a štýlovemu ukotveniu inscenovaného diela.

Dátum od: 
21.4.2023
Dátum do: 
30.6.2023