O Balete SND

Balet Slovenského národného divadla začal písať svoju históriu v máji 1920 predstavením Delibovej Coppélie a Dvořákových Slovanských tancov. Uviedli ich v choreografii Václava Kalinu na javisku vtedajšej Mestskej opery v Bratislave, postavenej podľa viedenských architektov Helmera a Fellnera. Vo vedení baletu sa vystriedali mnohé tanečné a choreografické osobnosti, akými boli: Václav Kalina, Achille Viscusi, Ella Fuchsová-Lehotská, Vladimir Pirnikov, Bohumil Relský, Maximilián Froman, Bedřich Fussegger, Rudolf Macharovský, Stanislav Remar, Jozef Zajko, Boris Slovák, Karol Tóth, Gabriela Zahradníková, Jozef Sabovčík, Emil Bartko, Mário Radačovský, v súčasnosti je na čele baletu Jozef Dolinský. V tvorbe prvej baletnej scény zanechali výraznú pečať zahraniční, najmä českí choreografi, neskôr, po vzniku tanečného školstva, aj domáci tvorcovia. Od 60. rokov sa v Balete SND rozvíja línia pôvodných baletných diel, pod ktoré sa podpísali choreografi: Jozef Zajko, Stanislav Remar, Karol Tóth, Pavel Šmok, Jozef Dolinský st., Libor Vaculík, Ondrej Šoth, Robert Balogh, Igor Holováč, Ján Ďurovčík, Daniel de Andrade, Natália Horečná atď. V súčasnosti balet spolupracuje s významnými európskymi tvorcami, akými sú napríklad Vasilij Medvedev, Youri Vámos, Natália Horečná, Boris Eifman. Rozvíjame aj spoluprácu s renomovanými hudobnými skladateľmi Petrom Breinerom, Carlom Davisom a ďalšími. V histórii baletu zanechali svoju stopu aj významné tanečné osobnosti, akými boli napríklad: Jozef Zajko, Augusta Herényiová, Trúda Tašká-Boudová, Titus Pomšár, Ondrej Halász, Jozef Dolinský st., Ján Haľama, Zoltán Nagy, Gabriela Zahradníková, Nora Gallovičová, Igor Holováč, Jozef Dolinský, Nikoleta Stehlíková, Romina Kołodziej, Andrej Szabo, Adrian Ducin a ďalší. Medzinárodne zložený súbor dnes tvorí sedemdesiat tanečníkov pätnástich národností.

Víziou Baletu SND na prahu jeho storočnice je zaradiť sa medzi významné európske scény a pretaviť bohatstvo historického klasického odkazu, ako aj tradície slovenského baletu do aktuálnej formy 21. storočia. Balet SND chce prezentovať umeleckú tvorbu v rámci širokého spektra tanečných estetík, dať priestor predstaviteľom viacerých generácií choreografov a interpretov s dôrazom na pôvodnú tvorbu. V spolupráci s Tanečným konzervatóriom Evy Jaczovej v Bratislave, Vysokou školou múzických umení vznikol Choreografický ateliér ako priestor pre mladých adeptov baletného umenia, podporujúci vznik a uvedenie pôvodných súčasných diel.

Balet SND je repertoárovým divadlom, ktorého ponuku v sezóne tvorí tucet baletných titulov s dôrazom na diela klasického odkazu, doplnené o neoklasiku a súčasnú baletnú tvorbu, veľký dôraz kladieme na detského diváka. Jeho program sa každoročne rozširuje o hosťovania slovenských a zahraničných telies, baletný galavečer a každé dva roky sa koná festival hudobného divadla Eurokontext.sk, ktorý organizuje Balet a Opera SND.

Viac o Balete SND sa dozviete na www.zazivasen.sk.