Nová Smetanova Hubička v Opere SND

Opera SND pripravila v Roku českej hudby premiéru jedného z významných diel, ktoré je úzko späté s históriou našej prvej scény – Smetanovu operu Hubička. 1. marca 1920 sa touto operou otváralo Slovenské národné divadlo a začala sa tak písať história nášho profesionálneho divadelníctva. V rovnaký deň – 1. marca uvádza SND tento rok nové naštudovanie tohto pôvabného poetického diela.
 
Pri mene Bedřicha Smetanu (1824 – 1884) si z jeho tvorby pripomenieme predovšetkým svetoznámy cyklus symfonických básní Má vlast a operu Prodaná nevěsta. Opera Hubička sa zrodila v poslednej dekáde Smetanovho života. Za príbehom stáli dve významné osobnosti českej literatúry 19. storočia – poetka Eliška Krásnohorská napísala libreto opery podľa rovnomennej poviedky významnej spisovateľky Karolíny Světlej inšpirovanej skutočným príbehom. Smetana prežíval v čase komponovania Hubičky azda najkomplikovanejšie, tragické okamihy svojho života. Hluchota – fatálna choroba hudobníkov postihla aj tohto génia. Napriek tomu je dielo z hudobnej stránky plné sýtych farieb, svieže, hravé, s príťažlivými melódiami, ku ktorým patria napríklad neskôr zľudovené uspávanky Hajej, můj andílku alebo Letěla bělounká holubička, či obľúbená ária koloratúrnych sopranistiek Hlásej, ptáčku. Premiéra Hubičky v Prahe v roku 1876 bola búrlivo prijatá, hoci skladateľ už potlesk nepočul; nadšenie publika vnímal ako trepotanie bielych šatiek v rukách očarených divákov.
 
Čo sa stane, keď sa stretnú a zamilujú dve tvrdohlavé bytosti?
 
Na prvý pohľad je Hubička „banálnym príbehom“, sporom o jeden predmanželský bozk. Lukáš, mladý vidiečan, po tom, čo ovdovel, si opäť hľadá cestu k Vendulke, s ktorou sa pred svadbou stretával. Vendulka, verná svojim zásadám a z úcty k pamiatke nebohej, odmietne Lukášovi bozk pred svadbou. Okolo bozku či bozkávania je v tejto opere ešte niekoľko peripetií. A je tu ešte aj Vendulkin otec, ktorý mladých varuje, že obaja sú tvrdohlaví a neústupčiví a že sa k sebe nehodia. Ako sa skončí tento spor nielen o bozk? Happy endom – našťastie.
 
Príbeh o vnútornej očiste
 
V hudbe v každom takte cítime hĺbku ľudského citu naplneného radosťou. Aj preto nie je tento „prostý“ príbeh prvoplánovým žánrovým obrázkom, má psychologické, dokonca baladické rozmery a vo vzájomnom porozumení dvoch bytostí odkrýva bez sentimentu ďalšie roviny v hľadaní rešpektu i tolerancie. Aj v tom môžeme cítiť odkaz pre dnešok.
„V súčasnosti sa ľudia rozchádzajú, rozvádzajú, priateľstvá sa končia pre malichernosti. Hubička je symbolicky taká ,malichernosťʽ, pre ktorú sa dokážeme pohádať,“ aj túto líniu chce vo svojej inscenácii podčiarknuť režisérka Andrea Hlinková.
 
Hubička opäť na scéne Opery SND
 
Nové naštudovanie opery Hubička, ktorá je v tvorbe Bedřicha Smetanu istým medzníkom a súčasne prejavením sily zvíťaziť nad nepriazňou osudu, je po premiére 1. a 2. marca na programe tento týždeň 7., 8. a 9. marca v novej budove SND.
 
Smetanova opera Hubička sa do SND vracia po dvadsiatich rokoch v hudobnom naštudovaní a pod taktovkou Jaroslava Kyzlinka, réžiu má Andrea Hlinková, zbor pripravila Zuzana Kadlčíková. Príbeh sa odohrá na scéne Miriam Struhárovej a v kostýmoch Borisa Hanečku. Dvoch hlavných protagonistov Vendulku a mladého vdovca Lukáša stvárnia v alternáciách Patrícia Malovec a Mária Porubčinová, Tomáš Juhás a Ondrej Šaling. V inscenácii rodinného charakteru plnej pohybu a sviežich melódií možno ďalej obdivovať zaujímavé hudobné i herecké kreácie Gustáva Beláčka, Jozefa Benciho, Daniela Čapkoviča, Pavla Remenára, Denisy Hamarovej, Terézie Kružliakovej, Mariany Sajko či Andrey Vizvári a ďalších.