Nový šéfdirigent Opery SND Tomáš Brauner

Od nasledujúcej divadelnej sezóny sa šéfdirigentom Opery Slovenského národného divadla stáva Tomáš Brauner, jeden z najvyhľadávanejších dirigentov svojej generácie. Pražský rodák Tomáš Brauner naštudoval v Opere SND už v roku 2019 Hoffmannove poviedky od Jacqua Offenbacha.
 
Tomáš Brauner absolvoval Hudobnú fakultu Akadémie múzických umení v Prahe (2005) a následne sa v odbore zdokonaľoval na študijnej stáži na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni. Tomáš Brauner je laureátom Medzinárodnej dirigentskej súťaže Dimitrisa Mitropoulosa z gréckych Atén.
 
Umelec sa venuje dirigovaniu symfonických orchestrov i operno-dramatických diel. Od sezóny 2020/2021 je Tomáš Brauner šéfdirigentom Symfonického orchestra hlavného mesta Prahy FOK. V predchádzajúcom období bol šéfdirigentom Filharmónie Bohuslava Martinů v Zlíne a hlavným hosťujúcim dirigentom Plzenskej filharmónie, s ktorou získal ocenenie Classic Prague Awards 2017 v kategórii Nahrávka roka za nahrávku Kompletného diela pre violončelo a orchester Bohuslava Martinů. Nahrávka vyšla vo vydavateľstve Dabringhaus und Grimm. Tomáš Brauner bol tiež šéfdirigentom Plzenskej filharmónie a hlavným hosťujúcim dirigentom Symfonického orchestra Českého rozhlasu v Prahe.
 
Začiatky opernej umeleckej cesty Tomáša Braunera sa spájajú s Divadlom J. K. Tyla v Plzni, kde debutoval v roku 2007. O rok nato získal pozvanie od Národného divadla v Prahe, na ktorého scéne ako svoj prvý titul dirigoval Verdiho Otella. Odvtedy naštudoval na prvej českej scéne, rovnako ako aj na scéne Národného divadla moravskosliezskeho v Ostrave mnoho operných titulov. V jeho portfóliu sú aj baletné diela.
 
Tomáš Brauner patrí k žiadaným dirigentom nielen na českej hudobnej scéne, ale aj v zahraničí. Hosťuje aj na významných medzinárodných festivaloch, napríklad Festival Richarda Straussa v Garmisch-Partenkirchene otváral so Symfonickým orchestrom Českého rozhlasu k 150. výročiu skladateľa, okrem iného jeho mimoriadne náročným dielom Alpskou symfóniou. Môžeme spomenúť Medzinárodný hudobný festival Pražská jar, festivaly v Bad Kissingene, MHF Smetanova Litomyšl a iné. K zaujímavostiam patrí Braunerovo dirigovanie Janáčkovej opery Její pastorkyňa v Palacio de Bellas Artes v Mexico City.
 
Umelec spolupracuje s významnými symfonickými orchestrami, ako sú Česká filharmónia, PKF – Prague Philharmonia, Deutsche Radio Philharmonie, Münchner Symphoniker, Nürnberger Symphoniker, Krakovská filharmónia, Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice a iné.
 
Tomáš Brauner nastupuje na post šéfdirigenta v Opere SND od novej sezóny 2024/25. Jeho inauguračným koncertom bolo Letné gala 2024, ktoré sa 29. júna stretlo pred novou budovou SND s veľkým záujmom a ohlasom.