Opera SND sa stala členom významnej asociácie Opera Europa

Opera SND sa stala novým členom profesionálnej asociácie operných domov a festivalov v Európe – Opera Europa. Aktuálne združuje 215 členov zo 43 krajín. Jej pravidelná jarná konferencia sa konala v Prahe.
 
Generálneho riaditeľa SND Mateja Drličku a riaditeľa Opery SND Lubora Cukra privítal na pôde Štátnej opery riaditeľ Opera Europa Nicholas Payne, ktorý svoju funkciu vykonáva od roku 2003 a za ten čas sa mu na tejto významnej platforme podarilo prepojiť riaditeľov a manažmenty operných domov, festivalov, umeleckých agentúr či filharmónií a vytvoriť tak priestor na vzájomný dialóg, zdieľanie poznatkov, skúseností a hľadanie spoločných riešení.
 
Na tohtoročnej konferencii sa zúčastnili predstavitelia najvýznamnejších európskych operných inštitúcií – ROH Covent Garden, La Scala, Opera National de Paris, belgická La Monnaie, Volksoper Wien, Theater an der Wien, Česká filharmónia, Kráľovská Dánska opera, škandinávske operné domy z Fínska, Nórska, Švédska, členovia z Pobaltia – Estónska, Lotyšska, Litvy, množstvo zástupcov nemeckých divadiel z Berlína, Kolína, Frankfurtu, Karlsruhe, Mníchova, Düsseldorfu, zástupcovia talianskych operných domov v Bologni, Bergame, Miláne, Parme, Ríme, Turíne, Benátkach, festivalu v Pessare. Nechýbali zástupcovia nášho regiónu – divadlá z Česka, Poľska, Maďarska, ako aj zástupcovia operných domov z Izralea, Ománu či Indie a mnohí ďalší.
 
Hlavnou témou konferencie bolo postpandemické prinavrátenie publika späť do operných domov, nové impulzy v dramaturgii, ale témami boli aj edukácia publika, práca s mladým návštevníkom, diskusia k prepájaniu opery s digitálnymi technológiami a prezentovali sa výsledky rozsiahleho výskumu zameraného na operné publikum, na ktorom sa podieľalo 45 operných domov. Miesto dostalo aj pomyselné trhovisko koprodukcií a vzájomného prenájmu inscenácií na najbližšie roky.
 
Opera SND sa týmto stáva členom významného spoločenstva a získava nové spojenectvá, partnerstvá, príležitosti a impulzy od tých najlepších, ktorí sa opere v Európe venujú a zveľaďujú tento nádherný žáner.