Pre imobilných - usmernenie na vstup

Nová budova SND - sála činohry

1) Prístup ak sa dostavíte s osobným vozidlom

Parkovacie miesta sú vyhradené v priestoroch garáže (miesta č. 20 a 21 pri vstupe do Činohry SND a miesta č. 8 , 9 a 10 pri vstupe do Opery SND). Imobilní návštevníci alebo ich sprievodcovia požiadajú vrátnu službu Generálneho riaditeľstva o možnosť zaparkovania na parkovacích miestach v garáži, vyhradených pri vstupe do bezbariérového výťahu (príloha č. 2). Služba na vrátnici ohlási príchod službe SBS, prípadne službe PPaS, ktorí zabezpečia presun imobilného návštevníka a jeho sprievodu z priestoru garáže do foyeru výťahom tak, aby sa dostali do sály.

2) Ak sa dostavíte bez osobného vozidla

Imobilní návštevníci alebo ich sprievodcovia používajú vchod od Olejkárskej ulice, kde sa nachádza šikmá rampa, ktorá ústi pred hlavný vchod návštevníkov do SND (príloha č. 3).

Vyhradené miesta v sále

Imobilní návštevníci a ich sprievodcovia majú v Sále činohry Novej budovy SND vyhradené:

  • miesta č. 1 a č. 2 v bočnom hľadisku v 5. rade vpravo
  • miesta č. 1 a č. 2 v bočnom hľadisku v 5. rade vľavo

a v bezprostrednej blízkosti aj plochy na invalidné vozíky.

Mapa sály činohry v novej budove SND:

Mapa sály činohry v novej budove SND

Prečítajte si aj Všeobecné obchodné podmienky