Divadelný Trojboj

Divadelný Trojboj

činohra

V rámci festivalu Nová Dráma/New Drama

Vstup je voľný. Prosíme o dodržiavanie aktuálne platných protipandemických opatrení.

nová budova SND, Modrý salón
16. 10. 2021 15:00 h - 17:00 h
Inscenované čítanie textov finalistiek a finalistov súťaže Nová Dráma. Podujatie Divadelný trojboj je vyvrcholením súťaže o najlepší pôvodný dramatický text. Pôvodne vzniklo s cieľom predstaviť formou inscenovaných čítaní finálové texty súťaže. V súčasnej podobe je výzvou nielen pre autorov, ale aj pre režiséra a hercov, ktorí finálové texty prezentujú festivalovému publiku. Na divákov tak opäť čaká dráma v strede pomyselného dramatického ringu.
Režisérka Barbora Nitschová prinesie inscenované čítanie ukážok z finálových textov Domov! (Marcel Hanáček), Laura a jej (náš) svet (Martina Havierová), Otočte kone! (Ján Mikuš) a Right do die (Tereza Trusinová).

Poznámka

VOĽNÝ VSTUP. Prosíme o dodržiavanie aktuálne platných protipandemických opatrení.