Záverečný koncert Podunajského festivalu komornej hudby

Záverečný koncert Podunajského festivalu komornej hudby

opera

Záverečný koncert Podunajského festivalu komornej hudby je organizovaný v spolupráci s Operou SND

nová budova SND, Foyer Opery SND
4. 9. 2023 19:00 h - 20:00 h

Na tomto koncerte nebude zastúpené zvyčajné veľké symfonické obsadenie. Pre menší počet sláčikových nástrojov sme sa rozhodli preto, aby sme zachovali autenticitu komorného hudobného prejavu. Štvorčasťovú Symfóniu č. 7 A Dur op. 92 skomponoval Ludwig van Beethoven v rokoch 1811 a 1812, počas pobytu v českých kúpeľoch Teplice. Venoval ju svojmu priateľovi, grófovi Moritzovi von Friesovi.

Účinkujú
Réka Kristóf, soprán
Tamás Cseh, dirigent
členovia orchestra Opery Slovenského národného divadla a umelci festivalu
 
Program

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Predohra k opere Figarova svadba K. 492. 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Ária Grófky z opery Figarova svadba „Porgi amor“

Antonín Dvořák (1841-1904): Ária Rusalky "Měsíčku na nebi hlubokém"

Ludwig van Beethoven (1770-1827): Symfónia č. 7 A dur op. 92

 

 

Viac informácií o festivale

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín
KULTMINOR – Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával.
A rendezvény a MOL-Új Európa Alapítvány – Határtalan nyár 2023 programsorozat része.
 
Záštitu nad festivalom prevzala slávna operná speváčka Erika Miklósa

Poznámka

VOĽNÉ SEDENIE