Svetozár Stračina – počuť vôňu živého

Svetozár Stračina – počuť vôňu živého

balet

Tanečný súbor a spevácky zbor Lúčnice doprevádzaný 45 členným orchestrom 

nová budova SND, Sála opery a baletu
9. 12. 2023 13:00 h - 14:25 h

Viac ako 100 účinkujúcich umelcov prináša v programe ikonické tance, veľké zborové scény aj známe filmové hudobné kompozície pri príležitosti 75. výročia Lúčnice.

Skladateľ, ktorého hudobné kompozície nadchýnajú aj tých, ktorí sa tradíciám vyhýbajú. Celovečerný program Lúčnice venovaný dielu jednej z jej ústredných tvorivých osobností, Svetozárovi Stračinovi, hudobnému skladateľovi, ktorí pre Lúčnicu skomponoval množstvo skladieb, ako aj scénických programov. Jeho prvé stretnutia s Lúčnicou a profesorom Štefanom Nosáľom boli pre jeho tvorbu zlomové a určujúce. V podaní viac ako 100 účinkujúcich umelcov prinášame v programe ikonické tance, veľké zborové scény aj známe filmové hudobné kompozície. Svetozár Stračina ostáva rébusom, ktorého hľadanie stále pokračuje aj v našom celovečernom programe.

"Tradičnú kultúru môžem akceptovať, alebo nevšímať si ju. Tým ale ochudobním iba seba, lebo ona bude tradíciou ďalej. Ja ostanem bezdomovcom, ostanem iba človekom do počtu. No takí ľudia do počtu sa dajú ľahko ovládať, dajú sa ľahko riadiť. Človek bez vzťahu k tradíciám nemá na čo nadväzovať." Svetozár Stračina

Tvorivý tím:

Choreografia: Štefan Nosáľ
Hudba: Svetozár Stračina
Námet a scenár: Mikuláš Sivý
Réžia: Mikuláš Sivý
Dirigent: Martin Leginus
Zbormajsterka speváckeho zboru: Elena Matúšová
Naštudovanie: Mikuláš Sivý, Ivana Kleiblová
Návrhy kostýmov: Šarlota Kišová, Dagmar Roháčová

Účinkujú:

50 členný tanečný súbor a spevácka skupina
45 členný orchester
30 členný spevácky zbor

Hosťovanie v SND

Poznámka

Hosťovanie umeleckého súboru Lúčnica