Čaute!

Tereza Trusinová

Čaute!

činohra

CLASSROOM PLAY (Inscenácia v triede)
Inscenácia určená pre stredné školy. Predstavenie odohrávajúce sa priamo v triede

nová budova SND, Modrý salón
14. 5. 2024 9:00 h - 09:45 h
„S čím dnes prichádzate?“ Jedna trieda, autobus do školy, terapeutická ambulancia, dvaja tínejdž ľudia. Šimon a Zoja. Ich životy. Pretkané i osve. Poznajú sa dlho. Ale poznajú sa dobre? Sami seba i navzájom? Ťažko povedať. Začína sa im totiž zdať, že ani nie. Ako ďalej a čo s tým? Každý človek v mladosti prežíva určitú krízu identity. Dospievanie je boj, pocit bezradnosti, neistota z budúcnosti. Takéto momenty dokážu byť rýchle a neškodné, no môžu vyústiť aj do hlbších problémov s duševným zdravím. Je dôležité nebáť sa požiadať o pomoc, keď ju potrebujeme. Nikto predsa nie je sám.
 
Predstavenie a diskusia po predstavení
Tieto témy otvoríme a následne spolu so žiačkami, žiakmi a odborníkmi rozdebatujeme priamo v triedach. Ide totiž o takzvanú classroom play. Autorka pri jej písaní vychádzala z rozhovorov s viacerými odbornými kapacitami, no aj z terénneho prieskumu medzi ľuďmi vo veku 16 – 18 rokov.
Diskusie vedieme v spolupráci so školskými psychológmi. Súčasťou inscenácie bude aj úvodné dramaturgické slovo pre mládež, ktorý sa zarámcujú témy hry.
 
Ako dostať Čaute aj do vašej triedy?
Ak máte záujem zažiť inscenáciu Čaute a diskusiu priamo vo vašej triede, obráťte sa priamo na obchodné oddelenie: miroslava.ratkosova@snd.sk.

Dĺžka predstavenia: 45 minút bez prestávky

Chcete aj vy byť medzi prvými, ktorí vedia, čo sa deje v SND?

Inscenačný tím

Réžia Robert Roth
Dramaturgia Mário Drgoňa
Scéna a kostýmy Jana Němečková

Obsadenie

Šimon/Terapeut Kristóf Melecsky (ako hosť)
Zoja/Terapeutka Alexandra Lukáčová (ako hosť)