Soboty v divadle – Zborový workshop pre deti a rodičov so Zuzanou Kadlčíkovou

Soboty v divadle – Zborový workshop pre deti a rodičov so Zuzanou Kadlčíkovou

Iné

Zborový workshop pre deti od 8 rokov a ich rodičov

nová budova SND, Skúšobňa zboru SND
2. 3. 2024 11:00 h - 13:00 h
Sobotný interaktívny zborový workshop pre deti od 8 rokov a ich rodičov, ktorí si chcú spoločne zaspievať pod vedením zbormajsterky zboru Opery SND Zuzany Kadlčíkovej. Okrem spevu vás čakajú hudobné a iné hry, cvičenia, rytmické cvičenia, jazykolamy. Spoločne sa naučíme pesničky a načrieme do základov speváckej techniky. Tak trochu iná zábava pre celú rodinu.
 
Prihlásené deti so zakúpenou vstupenkou a vyplneným a podpísaným GDPR súhlasom treba v deň konania workshopu priviesť k hlavnému vchodu SND v čase medzi 10.45 – 11.00 h. Presný príchod je nevyhnutný, keďže hlavný vchod do budovy sa z dôvodu víkendovej prevádzky o 11.00 h uzavrie. Prosíme preto dbať na včasný príchod. Rodičia, ktorí sa na workshope nezúčastnia, si deti môžu vyzdvihnúť po skončení workshopu o 13.00 h opäť pri hlavnom vchode do divadla.
 
Účinkuje: hlavná zbormajsterka zboru Opery SND Zuzana Kadlčíková
 
Je potrebné, aby vstupenku na workshop mal zakúpenú aj rodič.
 
Ďakujeme a tešíme sa na vás!
 
GDPR súhlas si môžete stiahnuť TU, je potrebné odovzdať ho pri príchode dieťaťa na workshop.

Poznámka

VOĽNÉ SEDENIE