Trojboj

Trojboj

činohra

Inscenované čítanie finálových textov súťaže DRÁMA 2023.

nová budova SND, Modrý salón
18. 5. 2024 15:00 h - 17:00 h
Do 24. ročníka súťaže DRÁMA bolo prijatých 40 textov, z toho 16 v českom a 24 v slovenskom jazyku. Porota súťaže ocenila tri z nich, do finále súťaže pôvodných dramatických textov v slovenskom a českom jazyku postúpili tieto autorky a autor (v abecednom poradí):
Jana Borsuková s textom Nahá
Vilém Dubnička s textom České moře aneb Královec na prvním místě
Barbora Rokytová s textom Nějak tě nestíhám
 
Porota 24. ročníka súťaže DRÁMA tento rok pracovala v nasledujúcom zložení: Ilona Smejkalová (dramaturgička Národného divadla v Prahe), Andrea Domeová (dramaturgička Divadla ASTORKA Korzo ʼ90, vedúca Centra edičnej činnosti Divadelného ústavu), Jakub Molnár (dramaturg Divadla Jána Palárika v Trnave), Peter Himič (dramaturg Činohry Národného divadla Košice) a Vladislava Fekete (riaditeľka Divadelného ústavu).
 
Finálové texty predstaví tvorivý tím prostredníctvom krátkych inscenovaných úryvkov. Prípravy Trojboja sa tento rok ujala režisérka, performerka a tvorkyňa na poli nezávislého divadla Veronika Malgot. Súčasťou podujatia bude aj diskusia s autorom a autorkami, režisérkou a s odbornou porotou súťaže DRÁMA 2023 o slovenskej a českej súčasnej dráme.